Flygtninge i Gentofte Kommune – er alle muligheder blevet undersøgt?

Et massivt flertal blandt Gentofte Kommunes 19 kommunalpolitikere har godkendt placeringerne af de 294 flygtninge, som er blevet visiteret til kommunen i 2016, og for at tage forskud på glæderne har man samtidig fundet yderligere pladser til de flygtninge, kommunen forventer at modtage i 2017.

Umiddelbart ligner det jo fryd og gammen. Men er alle muligheder blevet undersøgt?

Har Regionsrådet i Region Hovedstaden overhovedet godkendt brugen af en uudnyttet hospitalsbygning på Gentofte Hospital til flygtninge?

Og kan man ikke med hensyn til de boliger, der findes i de bygninger, som i dag rummer den internationale skole på Hellerupvej og de øvrige kommunalt ejede bygninger indvende, at der er tale om bygninger, der ville kunne indbringe betydelige beløb til kommunens kasse ved et salg?

Hvad Folketinget beslutter, kan en kommune ikke ændre. De fleste af landets kommuner står over for store udfordringer med at finde boliger til de mange flygtninge og migranter, som strømmer til landet. Men kommunerne har stadig en del knapper at dreje på, og man må spørge sig selv, om kommunalpolitikerne i Gentofte Kommune nu også har drejet på dem alle.

I mange kommuner har man oprettet teltlejre, flygtningepavilloner og andre foranstaltninger af midlertidig karakter. Har man her i kommunen undersøgt den mulighed? Har det overhovedet været debatteret? Eller har man blot kastet et hurtigt blik på tomme bygninger uden at undersøge, om det var mere gavnligt for kommunens økonomi at realisere dem?

Som borger i kommunen må det være tilladt at stille det spørgsmål.