Flextrafik dyrere – nu er det nok!

Af Frits Henriksen, Fasanvænget 415, Kokkedal:

Kommunen og Movia forhandler pt. om et tillæg for kørsel over kommunegrænsen samt afskaffelse af ledsagerrabatten. Dette omfatter kørsel til trafikknudepunktet Kokkedal Station og det øvrige Hørsholm, hvis forretningsliv og servicefunktioner er en uundværlig del af dagligdagen for os i Kokkedal Øst.

Trods protester blev bus 383 fjernet i december 2014. Alle argumenter om praktiske begrænsninger og voldsom fordyrelse blev fejet væk.

Efter måneders pres lykkedes det en brugergruppe at få et dialogmøde i oktober 2014 med borgmesteren og udvalgsformand Lars Simonsen. Lidt naivt troede vi at få følgende med:

– Kommunen ville arbejde for at få flextrafik integreret i Movias takstsystem. Det ville muliggøre brug af periodekort samt fjerne merbetalingen ved videre brug af tog og bus fra Kokkedal Station.

– En forsøgsordning for 2015 og '16 skulle gøre det gratis for nogle brugergrupper at benytte flextrafik. Det indgik i budgetforlig 2015.

– En kommunal informationskampagne om flextrafiks muligheder og fordele blev annonceret. Vigtigt fordi erfaringerne viser, at mange potentielle brugere ikke kender til ordningens eksistens.

I stedet er der udsigt til:

– 50 procent forhøjelse af merprisen for at komme til Kokkedal Station eller Hørsholm Midtpunkt.

– Fordobling af betalingen for par, f.eks. hvor person har brug for ledsager til at hjælpe sig.

– Forsøgsordningen udskudt på ubestemt tid. Ifølge kommunen "grundet uforudsete administrative problemer".

– Oplysningskampagnen er (igen) udsat. Kommer muligvis i sidste del af 2015. I bedste fald op mod to år efter indførelsen af flextrafik.

Eksempler følger:

1) Tur-retur Kokkedal Øst-Kokkedal St./Hørsholm. Par: bus: 60,- kr. Flex pt.: 72,- kr. Flex-oplæg: 96-144,- kr.

2) Tur-retur Kokkedal Øst-København via Kokkedal St. Par: bus/tog: 166,- kr. Flex pt.: 238,- kr. Flex-oplæg: 262-310,- kr.

Den voldsomme stigning ved længere rejser skyldes, at flextrafik – i modsætning til en bus – ikke indgår i Movias almindelige takstsystem.

Ved busdrift reduceres kommunens betaling, jo flere passagerer der er. I flextrafik er det omvendt. Derfor dilemmaet mellem at prale med den nye ordning og samtidig forsøge at begrænse kendskabet mest muligt.

Nu er det nok. Det eneste rimelige er, at takstforhøjelserne både for at passere kommunegrænsen og afskaffelsen af ledsagerrabatten straks tages af bordet. I stedet bruges kræfterne på at gennemføre de tre lovede forhold.

Alle – inklusiv kommunalpolitikere, der skal spare – må kunne se det urimelige i endnu engang at lade gruppen med færrest ressourcer betale. Hvad hjælper det, at der kun er et par kilometer til Kokkedal Station, hvis man ikke har bil og hverken kan cykle eller gå så langt?