Flertallet lover velfærd på lånt tid

Kære Anne Munch (læserbrev mandag).

I Nyt Stevns mener vi, at udlicitering er et interessant forslag, som kan spare syv millioner kroner på årligt. Og som en vigtig pointe uden at minimere den eksisterende service.

Når man udliciterer hjemmeplejen, er det helt almindeligt, at man har to hovedleverandører. Skulle det ene firma komme i økonomiske problemer, så er der et andet.

I øvrigt må det være interessant for alle politikere, at private udbydere kan gøre det så meget billigere. Grundet fritvalgs-ordningen er der allerede i dag en del borgere på Stevns, der modtager hjemmepleje fra privat udbyder.

Når udlicitering overhovedet kommer på tale, er det jo, fordi økonomien er løbet helt af sporet for flertallet. I har et underskud på 30 millioner kroner i 2018, som I ikke ville handle på, og i 2019 kalkulerer I med et yderligere underskud på 22,3 millioner kroner. Sidstnævnte alene svarer til, at I bruger 61.000 kroner mere om dagen, end I tjener. Det er ikke godt købmandskab. Den økonomiske kurs, som flertallet har lagt, kan ende rigtig galt. Det er ikke at vise, at man vil velfærd. Det er velfærd på lånt tid.

Godt købmandskab er at lægge budget ud fra de reelle udgifter og indtægter, så man ikke bruger mere, end man tjener. Det er ansvarlig politik. Men det ville flertallet ikke, og derfor meldte vi fra til det sidste budgetforhandlingsmøde. Tiden var knap, og vi lavede i stedet vores eget forslag til et budget 2019, hvor udgifter og indtægter er i balance. Det har selvfølgelig krævet besparelser, herunder udlicitering af hjemmeplejen.

Det er ikke klogt at kalkulere med et underskud på den løbende drift og dække det ved at tage af kassen. Man skal jo huske på, at den såkaldte kasse skal forstås med modifikationer, fordi Stevns Kommunes gæld er større end kassebeholdningen. Når man tager fra kassen i den situation, udhuler man likviditeten.

Fint, at flertallet – med jeres underskud på 22,3 millioner – har fundet penge til at opnormere aftenvagterne på plejecentrene, fastholde rengøring hver anden uge i stedet for hver tredje, ligesom den lille ekstra tid pr. dag i hjemmeplejen bevares. Problemet er bare, at I ikke har råd til det.

I Nyt Stevns ønsker vi fortsat at være en kommune med en sund og stabil økonomi. Vi ser derfor med stor bekymring på flertallets budgethåndtering.

Poul Erik Brixtofte

formand

Rene Langelund Larsen

næstformand

Nyt Stevns