Flere tvangs- anbringelser må ikke blive et mål i sig selv