Flere steder fraråder politiet al unødvendig udkørsel

Stormen Gorm har efterhånden så meget fat i Danmark, at flere politikredse fraråder at bevæge sig ud.