Flere problemer besværliggør start på kæmpesag om narko

Mange personer, begrænsning på tilhørerpladser og sent fremsendte papirer giver narkosag en hård fødsel.