Flere plejere forsker i patientpleje og omsorg

Bredere forskning i hospitalsvæsenet giver bedre patientbehandling, viser tal

Når god behandling af patienterne på et hospital skal sikres, så handler det om mere end medicin, lægemidler eller nye og bedre operations-teknikker.

Det handler også om pleje, omsorg, fysisk træning og gode rammer til at blive rask i. Og her er nye trends på vej i forskningsverdenen.

Nye tal fra Region Hovedstadens Forskningsevaluering 2014 viser nemlig, at fysioterapeuter, jordemødre og sygeplejersker i stigende grad giver sig i kast med at forske til gavn for patientbehandlingen.

Tallene viser, at der er sket en stigning fra 2011, hvor der var 184 aktive forskere med professionsbachelorbaggrund, til at tallet er steget til 267 personer i 2013. En stigning på over 40 procent på kun to år.

Projekterne spænder over alt lige fra fysisk træning af patienter med leddegigt som middel mod smerter og træthed til hospitalsbaseret behandling i hjemmet af børn med kræft, der har vist sig at øge både børnenes og familiens livskvalitet.

"Sygeplejersken ser oftere patienten som et helt menneske og måske også over en lidt længere periode, og derfor er det et absolut plus for patienterne, at der også i forskningen er fokus på f.eks. pleje og omsorg", siger formanden for Erhvervs- og Vækstudvalget Lars Gaardhøj (Soc.).

due