Flere lukkedage i Fredensborg kommune?

Regeringen har meldt klart ud, at der ikke skal være lukkedage i daginstitutioner. Det må derfor undre, at Fredensborg kommune nu stiller forslag om en besparelse på kommunens budget for 2008 på 2 mill. kroner, der skal hentes ved udvidelse af antallet af lukkedage fra 6,5 til 11,5 dage og nedlæggelse af 6-7 stillinger.