Flere indvandrermænd bliver smidt ud og ender på krisecentre

Det er i stigende grad mænd med anden etnisk baggrund end dansk, der ender på krisecentre, viser tendens.