Flere fortrolige papirer fundet på gamle rådhuse

"Det er ikke tilfredsstillende," lyder det fra borgmesteren

Foto: Mette B. Sørensen

Tilbage i maj måned fandt en borger en række sorte affaldssække med personfølsomme oplysninger ved kælderindgangen ved Smørum Rådhus.

Arealet er normalt aflåst og således ikke tilgængeligt for uvedkommende.

Nu viser det sig, at borgernes fortrolige oplysninger også har ligget ulåst hen på flere af de fraflyttede kontorer på de andre rådhuse.

"Vi sendte straks folk ud og gik det hele igennem (efter man blev bekendt med de sække, der lå ved Smørum Rådhus. red), så jeg vil mene, at det skulle være i orden nu. Folks oplysninger er fortrolige og de skal være i sikkerhed hos en kommune. Selvfølgelig skal vi altid destruere forskellige ting, og det skal gøres under nogle ordentlige forhold, og i disse tilfælde er det altså gået for stærkt. Der er nogle, der har glemt at låse dørene og rydde op," siger borgmester Willy Eliasen (V).

Hvordan kan det lade sig gøre?

"Simpelthen fordi at folk under flytningen ikke har været opmærksomme nok."

Normalt er proceduren således at dokumenter skal afleveres til makulering i aflåste affaldscontainere, når de ikke længere bruges i sagsbehandlingen eller er journaliseret.

Borgmesteren ligger da heller ikke skjul på at det, der er foregået, ikke er godt nok.

" Det er ikke tilfredstillende, derfor har vi også lavet nogle undervisningsforløb med personalet, for det går ikke," siger Willy Eliasen.

Borgmesteren fortæller, at det relevante personale på rådhuset nu haværet igennem en række intensive interne juridiske kurser.

Kurserne har beskæftiget sig med afgørelsesbegrebet, offentlighedsloven samt persondataloven.

De dokumenter, som blev fundet på rådhusene blev placeret i et aflåst lokale og to dage senere blev de makuleret.

På trods af destrueringen af de fundne papirer, er det dog ikke alle de personfølsomme oplysninger, der nu er makuleret.

Den borger, der fandt de sorte sække med personfølsomme oplysninger ved kælderindgangen til Smørum Rådhus, har endnu ikke returneret papirerne til kommunen. Det er på trods af, at kommunenhar opfordret borgeren til at aflevere papirerne – Om nødvendigt anonymt.