Flere dobbeltdækkere på Nordvestbanen

Nordvestbanen
DSB vil leje flere dobbeltdækkere til de sjællandske pendlere. De skal på skinner næste år. Samtidig får IC4-leverandøren en allersidste chance.

Foto: Ole Brandt
Flere dobbeltdækkere er på på vej til blandt andet Nordvestbanen. Foto: Mik
Flere dobbeltdækkere er på på vej til blandt andet Nordvestbanen. Foto: Mik

DSB går nu ud på markedet for at leje flere dobbeltdækkervogne til blandt andet Nordvestbanen. Det sker som led i en ny plan, hvor DSB vil give den italienske togfabrik Ansaldo-Breda en allersidste chance for at få de stærkt forsinkede IC4-tog på skinner. Ansaldo-Breda har fået en frist på ét år til at få gang i leverancen af IC4-tog. Samtidig går DSB i gang med at leje flere dobbeltdækkere til den sjællandske regionaltrafik. De skal erstatte de gamle blå, tidligere røde togvogne, indtil der – i takt med leverancen af IC4-tog – kan frigøres IC3-tog til pendlerne på Sjælland. De dobbeltdækkere, DSB nu forsøger at leje, vil efter planen blive indsat i 2009 og senest med årets udgang, oplyste DSB's administrerende direktør Søren Eriksen på et møde med Folketingets trafikudvalg og på et efterfølgende pressemøde.

Maksimalt pres på DSB

Men det er ikke godt nok, mener Enhedslistens trafikordfører Per Clausen. – Det er helt uacceptabelt, hvis pendlerne på Sjælland skal vente helt til udgangen af 2009, før der indsættes erstatningstog. Det er en beslutning, som DSB kunne have truffet for flere år siden, da tidsplanen for IC4-togene begyndte at skride. Vi må lægge et maksimalt politisk pres på DSB for at få erstatningen for de gamle tog på plads i løbet af i år, fastslår Per Clausen. DSB's ultimatum til Ansaldo-Breda går ud på, at 14 IC4-togsæt om senest et år skal køre kunne enkeltvis (hvert togsæt er på fire vogne), og i maj næste år skal mindst ét helt tog opfylde alle krav i kontrakten. – Nu er der ingen vej tilbage. Kravene skal være opfyldt om et år – ellers vil kontrakten blive opsagt. Vores tålmodighed er opbrugt, sagde Søren Eriksen på onsdagens pressemøde. obr@nordvest.dk