Fleksible udlejningsregler i Lillerød Bolig”forening”

Poul Andersen, Rugvænget 6, 3450 Allerød, skriver:

Efter to indledende forsøg skulle tredje gang være lykkens gang for indførelse af fleksible udlejningsregler i afd. 10 og 11 Ørne/Uglevang. En lille sejr for administrationen, foreningens formand samt afdelingsformændene i de to afdelinger, som jo er arkitekterne bag dette – ikke særligt gennemtænkte – tiltag, men et stort nederlag for foreningens 600 til 800 medlemmer på den eksterne venteliste.Alle ved jo, at ledige boliger i foreningens øvrige afdelinger udelukkende udlejes via den interne venteliste (fortrinsret for medlemmer som bor i foreningen), og at medlemmer på den eksterne venteliste – ved indførelse af fleksible udlejningsregler i Ørne/Uglevang – derfor vil være henvist til at slås om de sølle 15 procent, som er tilbage, når kommunen, pendlere og boligejere, som ønsker at sælge har taget deres andel.Da man åbenbart ikke har haft dette faktum med i sine overvejelser, samt at foreningens medlemmer på den eksterne venteliste kan forventes at sagsøge Lillerød Boligforening – med krav om tilbagebetaling af opnoterings-/venteliste-gebyrer med tilbagevirkende kraft – da de jo reelt har betalt for noget, de ved indførelse af fleksible udlejningsregler ikke kan forvente at få, nemlig en bolig efter medlemsnummer – bør man måske overveje at indføre særregler, som lukker af for muligheden, for via den interne venteliste at rykke fra Ørne/Uglevang til foreningens øvrige afdelinger. Derved påvirkes Ørne/Uglevangs store fraflytningsprocent positivt, og medlemmerne på den eksterne venteliste tilgodeses derved, at de ikke begrænses af den snævre indgang på 15 procent i de to afdelinger, men kan rykke direkte ind i foreningens øvrige afdelinger via den almindelige venteliste efter medlemsnummer.Grundet foreningens næstformand og afdelingsformand i Uglevangs tilbageholdelse af foreningens beboerblad, ser jeg mig nødsaget til at benytte Allerød Nyt, til ovenstående og fremtidige indlæg vedrørende Lillerød Boligforening.