Fiskefolk var ude med samarbejdssnøren

Vordingborg Kommune vil sammen med Fishing Zealand have ekstra gang i lystfiskerturismen på Møn og Sydsjælland. Derfor var der sidste uge møde, hvor både lokale erhvervs- og fiskefolk dukkede op for at høre mere om samarbejde for at få flere lystfiskere til at valfarte til kommunen med den længste kyst-strækning. 

 

Lystfisketurismen i Vordingborg kommune skal løftes endnu mere til gavn for både fiskebestanden og erhvervslivet. Derfor er der brug for at tænke samarbejdsmuligheder med erhvervslivet for at lokke både danske og udenlandske lystfiskerne og deres familier til Møn og Sydsjælland.

Dette var temaet, da Vordingborg Kommune og Fishing Zealand havde inviteret til informations- og netværksmøde på Residens Møn. Deltagerne var blandt andre enkelte lystfiskere, folk fra turismeerhvervet, havnefolk fra kommunen og fiskeguider.

Formålet med Fishing Zealand er at gyde grobund for at indtjening på mere turisme uden for sommersol-sæsonen. Det er et krav til Vordingborg Kommune som Fishing Zealand-medlem, at der skal laves såkaldte erhvervsklynger med udgangspunkt i lystfiskerturismen. Til gengæld hjælper Fishing Zealand med markedsføring, årlige events og lystfisker-?turistpakker?, hvor det lokale turismeerhverv kommer ind i billedet.

Fiskefabrikker

På mødet blev der lagt vægt på, at bæredygtig fisketurisme er et hovedfokus i Fishing Zealand-konceptet.  

Biolog ved Vordingborg Kommune, Jimmi Spur Olsen, fortalte, at der fokuseres på at forbedre ynglemulighederne for  havørreden, brakvandsgedden og brakvandsaborren. Han delte således sin viden om god indretning af vandløbene og fiskearternes behov. 

– Vi har ikke behandlet ferskvandsområderne særligt godt. Og ingen fisk – ingen lystfisketurisme, lød det simple budskab. 

Derfor skuer man til Sverige, hvor man har ?geddefabrikker?, som man vil starte op med Næstved og Guldborgsund Kommuner. 

– Det klinger ikke særligt naturligt, men det dækker over, at de oversvømmede enge, de laver til gedderne, faktisk producerer så mange fisk, at det nærmest er en fabrik, forklarede biologen, der nævnte ?Ørredpatruljen? som en måde at få børn og unge til at hjælpe med forbedring af vandløbene og samtidig lære om naturen på.    

 

En win-win

Selvom erhvervsklynge-netværket i sig selv ikke er nyt, var det første gang, netværket mødtes for at lægge planer for en fælles kurs, og under selve mødet tilbød flere deltagere hinanden hjælp med gode råd omkring lystfiskerturismen og sig selv som fiskeguider. 

– Det er jer lokale virksomheder og turistorganisationer, der er med til at udbygge det og udvikle dansk lystfisketurisme og forbedre fiskemulighederne i hele regionen med jeres idéer. Vi er til for, at I kan få penge i kassen, sagde Niels Lagergaard Pedersen, repræsentant for Fishing Zealand og koordinator for samarbejdsklyngerne i medlemskommunerne.

– Jeg er selv fiskeguide, og jo flere kunder I får i butikken, jo oftere ringer min telefon også, tilføjede han og understregede, at fokus er på bæredygtighed. 

– Udover lystfisketurisme og lokal erhvervsvækst er projektet i den grad også for miljøet og fiskene. Naturen skal vinde på det. Vi skal have flere aborrer, glade børn og lystfiskerkarrierer i gang. Det er en win-win hele vejen rundt, lød det fra Niels Lagergaard Pedersen, der også roste Møns Brakvands Cup.

 

Skridt tættere på spar to

Fra Vordingborg Kommune var også biosfære-koordinater Annette Tenberg og Poul Debois, der er sekretariatschef i Fishing Zealand, som bemærkede: 

– Aktivitetsniveauet hidtil har ikke været så højt, som vi kunne ønske, men forhåbentligt kan vi få det til at sige spar to. Og det her er første skridt. 

De lokale virksomheder skal mødes igen for at planlægge en event-uge i efterårsferien med lystfisker-familiehygge.