Fire kvinder får fire millioner for overset kræft

Patienterstatningen mangler endnu at behandle over 100 sager efter it-fejl hos amterne.

Fire kræftsyge kvinder, der kunne have undgået at få livmoderhalskræft, hvis ikke en it-fejl havde smidt dem ud af screeningsprogrammet, har fået en foreløbig erstatning på godt fire millioner i alt.

Det oplyser direktør for Patienterstatningen, Karen-Inger Bast.

– Hvis kvinderne var blevet inviteret til screening, ville man have opdaget, at de havde forstadier til livmoderhalskræft, og det kunne formentlig have været fjernet med et keglesnit, siger hun.

Med et keglesnit fjernes et kegleformet udsnit af livmorhalsen, så det væv, der er påvirket af celleforandringer, skæres væk. Hvis kvinderne havde fået operationen, kunne de formentlig helt have undgået at blive syge.

Allerede i oktober kom det frem, at cirka 27.000 kvinder var blevet frameldt screeningsprogrammet mellem 1981 og 2007. En it-fejl hos amterne betød, at kvinderne røg ud af programmet.

I december fik en uhelbredeligt syg kvinde som den første tilkendt erstatning. Tre andre har nu også fået medhold.

I alt kunne 40 kvinder ifølge en opgørelse fra regionerne have undgået at blive syge. Kvinderne modtager i disse dage et brev med en vejledning til, hvordan de kan søge erstatning.

– Vi får rigtig mange anmeldelser lige nu, og jeg forventer også, at vi vil anerkende flere sager, siger Karen-Inger Bast.

10 kvinder er formentlig døde på grund af it-fejlen. Deres familier kan også søge erstatning.

Omkring en tredjedel af de sagerne har ikke kunnet behandles, fordi de er forældede. Derfor er sundhedsminister Nick Hækkerup (S) på vej med et lovforslag, der gør en undtagelse fra forældelsesfristen på 10 år. Tirsdag 1. behandles forslaget i Folketinget.

I alt har 145 kvinder søgt erstatning, og indtil videre har 32 kvinder fået afslået deres krav. Det skyldes blandt andet, at kvinderne ikke var frameldt screeningen, at deres sygdom ikke stammer fra livmorhalsen eller screeningen ikke ville have opdaget den.

Patienterstatningen forventer at være færdige med at behandle sagerne ved årets udgang.