Finansiel Stabilitet anker frifindelse af Roskilde Bank

Staten anker stor erstatningssag mod Roskilde Banks tidligere ledelse efter frikendelse ved Østre Landsret.