Ferslev Skole lukker

Et rekordstort antal tilhørere i alle aldre forvandlede onsdag aften byrådssalen i Frederikssund til en veritabel sauna, samtidig med, at debatten om den fremtidige skolestruktur blev lige så hed som ventet, inden et flertal på 13 mod 10 stemte for den nye skolestruktur, som blandt andet betyder lukning af Ferslev Skole og overbygningen på solbakkeskolen.

Som formand for Uddannelsesudvalget brugte Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) alene næsten 40 minutter til at præsentere og argumentere for ændringerne..

Og til forveksling lignede argumenterne dem, der er blevet præsenteret på borgermøder og i debatindlæg:

"Vi har et ønske om at styrke kvaliteten på skoleområdet. Vi siger ikke, det bliver let, men vi må blandt andet forholde os til en folkeskolereform og det faldende børnetal. Byrådet har lukket flere børnehuse, og nu kan vi for alvor mærke det faldende børnetal i skolerne. Nu laver vi en model, hvor man får penge for det antal børn, der rent faktisk er, og hvis man kan lave tre klasser i stedet for fire, går pengene ikke i kommunekassen, men kan bruges ude på skolerne til at skabe bedre forhold," lød det blandt andet fra udvalgsformanden.

Samtidig skød hun tilbage mod nogle af de kritikpunkter, der er blevet fremsat under og efter høringsperioden:

"Jeg bliver ærgerlig over, at nogle kalder det en skin-høring. Vi har holdt møder med skolebestyrelserne siden september, og vi vil også mægtig gerne fremadrettet inddrage dem. Og dét har faktisk betydet, at der er sket ændringer i forhold til udgangspunktet på nogle punkter. Men samtidig er det klart,  at når vi sender et oplæg til en skolelukning i høring, skal man være ret sikre på, at det rent faktisk er det man vil. For hverken skoler eller andre kan tåle, at der konstant er usikkerhed om, hvorvidt en skole overleve.  Det er vigtigt at holde sig for øje, at høringssvar er ikke ensbetydende med, at man altid får sin vilje – men at man bliver hørt, og vi gør altså ikke det her for at genere børn eller forældre, men fordi vi mener, det er det rigtige at gøre, når man ser på kvaliteten," konstaterede hun.

 

På forhånd var der lagt op til dueller mellem de to fløje i byrådet, og Venstres gruppeformand Jørgen Bech undlod da heller ikke at stikke til det største oppositionsparti:

"Hvordan kan det være, at Socialdemokraterne foreslår i en pressemeddelelse, at børnene i Hornsherred Syd ikke skal have de samme fordele af fælles ledelse, som I selv har været med til at gennemføre i Jægerspris og på Ådalens skole, som jo også blev lagt sammen? Det må man jo gå ud fra skete, fordi I mente, det ville medføre højere kvalitet?!"

Fra Socialdemokraternes side erklærede Kim Rockhil, at byrådet blev præsenteret for en "skolepakke i blåt papir."

"Vi kan godt tilslutte os nogle af punkterne, men for os er det et problem, at det bliver fremsat som en samlet pakke. Vi er fundamentalt – ja vel nærmest ideologisk – uenige i nogle af de punkter, der ligger i pakken. Kvalitet er for os også nærhed. Og det kunne egentlige være spændende at se, hvad der ville ske, hvis man pakkede det blå papir op og forholdt os til elementerne hver for sig. Meget mere mener jeg sådan set ikke, der er behov for at sige"

 Den konservative Ole Søbæk gav dog hurtigt igen:

"Processen har været god, grundig og langstrakt. Men den politiske proces har været kort. Dialogen holdt hurtigt op, fordi intet flyttede sig. Men så sender Socialdemokraterne et kærestebrev via pressen. Socialdemokraterne har ikke tilbudt et kompromis – for Socialdemokraterne giver reelt ingenting. De forholder sig såmænd bare til realiteterne; at forældre vælger at tage konsekvensen af, at Ferslev står til at blive lukket," konstaterede han.

"Det her handler ikke om, at der er nogle der er onde, at der er nogle, vi ikke kan lide eller vil køre en damptromle hen over herredet. Alle de myter, der har kørt i den offentlige debat, er noget, der er skabt af uvidenhed. Vi har hele tiden – som alle omkring bordet – været optaget af sikre, at alle folkeskoleelever bliver i stand til at tage en ungdomsuddannelse. Vi er mest optaget af at få dokumenteret en undervisningseffekt – for det er det vigtigste," konstaterede Ole Søbæk, og blev suppleret af Venstres Emilie Tang:

"Min – eller vores – ambition med den her plan er at give skoleområdet i Frederikssund Kommune et løft, der i den grad er tiltrængt."

Også Kasper Andersen (DF) bakkede i sin egenskab af gruppeformand udtryk for sin støtte

Mens Kasper Andersen var afdæmpet i sin ordførertale, gik partifællen Inger Messerschmidt i til angreb på Socialdemokraterne:

"Jeg vil lade være med at kalde det frækt. Men det undrer mig, at se, hvordan Socialdemokraterne i en pressemeddelelse lige før et møde opfordrer til,  at man indgår et kompromis og hævde, de borgerlige ikke har forsøgt en dialog. Men sandheden er, at Socialdemokraterne hele vejen gennem udvalgsarbejdet har lænet sig tilbage og ikke har levet op til deres egne ord om, at de ville tage initiativ,"

Dermed lå hun på linie med Borgernes Listes Tom Lysggard:

"Vi havde måske nok set nogle andre grænser mellem skoledistrikerne for os. Men vi har valgt ikke at stå på sidelinien og råbe men søgt indflydelse. Vi kan jo ikke komme uden om, at børnetallet falder i en grad, så 18 børnehuse er blevet lukket – blandt andet med socialdemokratisk velsignelse."

SF's Poul Henrik Hedeboe havde dog svært ved at genkende billedet af en venstrefløj, der har meldt sig ud:

"Vi fik at vide, at indgangsbønnen til processen var, at man skulle acceptere en lukning af Ferslev og en flytning af overbygningen på Solbakkeskolen. Hvis ikke vi kunne gå med til det, var der ikke mere at snakke om. Men vi kunne godt have været i en proces om at forbedre kvaliteten. Men når det handler om at bevare små skoler i Hornsherred syd, er vi altså bare uenige. Og så er det ikke fair, at man oven i udfordringen med at implementere den store skolereform, at man så putter det her oven i. jørgen Bech fra Venstre taler om, at det er en nødvendighed. Men det er ikke nødvendigt at smadre Ferslev og overbygningen på Solbakkeskolen. Det er et politisk valg, at man betragter det som nødvendigt."

Heller ikke Kim Rockhil kunne genkende, at det var oppositionspartierne, der holdt sig tilbage:

"Det kan godt være, jeg har sovet i timen. Men jeg har savnet lige siden budgettet, at der blev lukket lidt op for den blå pakke. Man kunne have sagt: Kom indenfor og giv jer lidt, og så giver vi os også lidt. Men den blå pakke har jo været fastlåst, og derfor er vi havnet i den her alvorlige situation."

Hans Andersen, gruppeformand for Venstre, kunne dog godt få øje på Socialdemokraternes ansvar:

"Det er jo Socialdemokraterne, der igennem mange år har været med til at bruge mange penge på området, uden at kvaliteten er fulgt med. Jeg synes, vi skal holde os for øje, hvad vi gerne vil; vi vil gerne give området et løft, så man hæver sig over gennemsnittet. "

Men dén købte socialdemokraternes Susanne jørgensen ikke:

"Vi har jo hele tiden sagt, at vi godt kunne støtte ledelsesreformen og strukturændringerne i et forsøg på at få splittet det op. Det er ikke vores valg, at det ikke er sket."

I sin afsluttende bemærkning var det imidlertid langt fra et billede, Anne-Mette Risgaard Schmidt kunne genkende:

"Jeg har ikke én men flere gange taget initiativ til en dialog. Men har intet hørt, før man i avisen kunne læse, at man ville tage initiativ til et kompromis. Hvorpå jeg intet hørte. Det er rigtig ærgerligt," lød det fra hende.