Fernisering på stort projekt i Græse Bakkeby

To års arbejde præsenteres på torsdag

GRØNNEOMRÅDER Græse Bakkebyskole og institutioner inviterer til fernisering på torsdag kl. 16, hvor to års arbejde præsenteres.

Her vises tegningerne over forslag til de grønne områder ved skolen. Formændene for kulturudvalg og børne og ungeudvalg, Grethe Olsen, Bente Nielsen og Anne-Mette Worch fra Sammenlægningsrådet er inviteret, og skolebestyrelsen inviterer sammen med de tre daginstitutioner i Græse Bakkeby og Kunsthøjskolen Thorstedlund områdets borgere, lokalpolitikere og andre interesserede til at deltage.

Tegninger og planer er udarbejdet af Sean McKennan, der beskæftiger sig med at indrette naturlige udendørsarealer og som har lavet skolens legeplads. "For at disse planer kan blive til virkelighed har projektet brug for jeres støtte, da det ellers kan blive svært at overbevise lokal politikere og fonde om at donere penge til formålet. Så mød op og giv din mening til kende. Såfremt du ikke har mulighed for at komme forbi på dagen, så vil tegninger og planer hænge fremme på skolen indtil 1. september", siger Ole Frimann Hansen, der er formand for Græse Bakkebyskole.

"Planerne er indtil videre resultatet af et projekt, som skolebestyrelsen tog initiativ til for snart to år siden. Med udgangspunkt i skolens værdisæt ser vi nemlig gerne, at vores unikke omgivelser bliver benyttet og gør Græse Bakkeby til et rigtig godt sted at være og bo. Den idé fremlagde vi for kommunen, daginstitutionerne og kunsthøjskolen, som bakkede op omkring ideen samt for Græse Bakkebys fælles grundejerforening, hvor ideen fik en lunken modtagelse, fortæller Ole Frimann Hansen.

Det næste skridt var at invitere alle i Græse Bakkeby til en inspirationsdag på området, hvor man kunne komme med sine ideer og fremlægge sine forslag. Det er disse ideer og forslag, som Sean McKennan har arbejdet videre med og indarbejdet i de foreliggende planer og tegninger. Det er kommunen, som med lidt overtalelse, har finansieret udarbejdelsen af tegningerne.

Efter ferniseringen er det planen at gå i gang med at søge kommunen om de nødvendige tilladelser samt søge både kommune og fonde om penge til finansieringen.