Fem ordninger er nu blevet til én fælles affaldsordning

Kalundborg-egnen
Borgerne i Kalundborg Kommune bliver informeret via brev om deres valgmuligheder.

Nu er det endelig lykkes at finde frem til en fælles affaldsordning i Kalundborg Kommune, og dermed når man i rette tid at harmonisere det område, så ordningen kan træde i kraft 1. januar næste år, der er sat som sidste frist af Indenrigsministeriet.

Gert Larsen (V), formand for teknisk udvalg kalder det en fleksibel ordning, som borgerne bliver informeret direkte om via brev. Her får de også oplyst om de valgmuligheder, der er lagt op til i de enkelte husstande.

Indsamlingssystemet til dagrenovationen kommer til at forgå via dobbeltbeholdere, som leveres og ejes af kommunen.

Både restaffald og organisk affald hentes hver anden uge, og der er lejlighedsvis mulighed for at få hentet ekstra affald.

Byhuse og andre ejendomme med vanskelige adgangsforhold kan få tilbudt en særlig affaldsløsning, der tilgodeser forholdene.

Fleksibiliteten gælder også beholderstørrelsen, hvor man lægger op til, at det bliver muligt at få en beholderstørrelse, der lige passer til den enkelte husstand.

Hvis Arbejdstilsynets regler ellers bliver overholdt, er der flere muligheder for at placere affaldsbeholderen, og der udleveres små køkkenspande og papirposer til organisk affald, så det sikres, at alle husstande kan benytte de rigtige køkkenposer til organisk affald.

Beholderne bliver i en mørk grå farve.

Flere bobler og kuber og indsamling af storskrald

Antallet af bobler og kuber øges, så der minimum er en kube eller boble til papir og til glas for hver 125 husstande i alle områder i kommunen.

Ingen af de nuværende kuber eller bobler fjernes fra deres nuværende placering.

To gange om året kan borgerne se frem til indsamling af storskrald. Den kan man melde sig til via den kommunale hjemmeside, mail eller sms.

Større gennemsigtighed i gebyrerne

I den nye affaldsordning arbejder man på at sammensætte affaldsgebyrerne på en måde, så den enkelte bruger kan se, hvad man betaler for.

Og både i helårs- og i sommerhuse bliver der mulighed for flishugning af grenaffald fra egen grund én gang om året.

Problematikken omkring de frivillige foreninger og deres indsamlinger er endnu ikke helt på plads, men det ventes at ske snarest.

Fra politisk side er holdningen klart den, at foreningerne gerne må fortsætte det gode og nyttige arbejde, bare det kan ske inden for lovgivningens rammer, og det er de rammer, man er i gang med at få undersøgt.

jn@nordvest.dk