Fem medlemmer udeblev fra et udvalgsmøde

Fritids- og Erhvervsudvalget var ikke beslutningsdygtigt

Foto: Jørgen Hansen