Feberredning i en kold tid – breaking the news

Karen Gausland, byrådsmedlem Socialdemokraterne:

Borgmesteren melder 11. februar 2010 11:54 ud, at der ikke er penge i budgettet til at rydde kunststof-fodboldbanerne, så det må klubberne selv klare.

Kl. 15:29 melder borgmesteren ud, at han har samlet hele Økonomiudvalget bag beslutningen om en ekstraordinær bevilling, så vi med det samme kan få banen klar igen, og at den formelle beslutning træffes på Økonomiudvalgets møde 25. februar.

Er det en ny procedure – først at bruge pengene, når de er bevilliget?

Så vidt jeg husker, besluttede borgmesteren egenhændigt 5. februar, at alle kommunale veje skulle sneryddes, selv om samme borgmester tidligere henviste til en budgetaftale om at spare på vintervedligeholdelse.

Er det en ny procedure – at bare man går i pressen, så er der tillægsbevillinger?