Fare på færde

Der er nok at tage fat på for at forbedre trygheden i trafikken i Kalundborg Kommune.

Med ikke færre end 545 markeringer af utrygge steder, er der brug for skarp prioritering, når problemerne skal løses. Og så er de 545 markeringer alene kommet fra de 334 borgere, der har været med i en undersøgelse foretaget af firmaet Rambøll for kommunen.

I det oplæg til trafiksikkerhedsplan, der nu er sendt til høring frem til sidst i november, peger en analyse på 20 usikre strækninger, hvor især skolebørn ikke føler sig sikre. Og det går igen, at det er mange biler og høj fart, der skaber utrygheden på vejene og i vejkryds.

Baggrunden for analysen er det faktum, at der over fem år er registreret rundt regnet 500 uheld på kommunens veje. Målet er at få det tal bragt så meget ned, at der i 2015 er tale om, at antallet af dræbte og alvorligt kvæstede mindst halveres.

Der bliver i høj grad brug for at prioritere, når planen skal føres ud i livet. Med andre ord bliver det, når planen endeligt godkendes, politikernes opgave at se på, hvor man får mest sikkerhed og tryghed for de penge, der skal investeres.

Og investeres skal der. I trafikanalysen peges på en lang række konkrete muligheder for forbedringer af sikkerheden. Der sættes også pris på: I omegnen af 50 millioner kroner frem til år 2015. Et bud på et beløb, der skal tages stilling til og helt eller delvis arbejdes ind i de kommunale budgetter.

Høringen, der nu finder sted, giver borgerne mulighed for at se på de input, der allerede er kommet, og på de forslag, der er fremsat til forbedringer. Der er så lejlighed til at komme med reaktioner, og mon ikke de vil betyde, at der vil tone endnu flere grå og sorte pletter frem på trafikkortet over de kommunale veje? Endvidere vil mange af de tilkendegivelser, der allerede har lydt, utvivlsomt blive bakket op for at understrege alvoren.

Vi finder det yderst positivt, at kommunen forbereder den egentlige trafikplan så godt som muligt med maksimal borgerinddragelse. Netop borgerne er daglige brugere af vejstrækningerne og føler på egen krop, hvor der er fare på færde. Det er den fare, der skal sættes ind på at begrænse.

-cs.