Faktaboks

kultKIT arbejder for at styrke det dansk-tyske samarbejde i grænseregion ved Femern Bælt.

Projektet blev etableret i 2018 og stopper den 31. marts 2022. Det er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, dvs. EU’s interregmidler.

Pengene er øremærket samarbejder mellem foreninger, institutioner og borgere på tværs af det dansk-tyske grænseland. Fortrinsvis projekter, der kan medvirke til, at der skabes dansk-tysk kultur- og sprogudveksling på en ny måde. Det kan være, hvor børn og voksne fra de to lande mødes og lærer af og om hinanden.