FAKTA: Sådan var borgernes oplevelse af 1813 i februar

En del oplever, at det tager for lang tid at komme igennem til 1813, men samlet er de fleste tilfredse.

Region Hovedstaden har undersøgt, hvordan et udsnit af borgerne har oplevet kontakten med Akuttelefonen 1813 i februar.

* Kontakten med læger og sygeplejersker på 1813 opleves i vidt omfang som positiv. 91 procent oplever, at de "i høj grad" eller "i nogen grad" føler sig hørt og forstået af personalet.

* Henholdsvis 90 procent og 92 procent oplever, at lægen og sygeplejersken spørger ind til sygdommen eller skaden på en "meget god" eller "god" måde.

* 90 procent ved, hvordan de efterfølgende skal handle eller forholde sig.

* 88 procent vurderer det samlede indtryk af kontakten med 1813 som "meget godt" eller "godt".

* Til gengæld oplever en del af borgerne, at det tager for lang tid at komme igennem til Akuttelefonen. 43 procent mener, at de har ventet for længe.

* 52 procent har derimod oplevet ventetiden som passende.

* Det er især i weekenden, at borgerne oplever, at ventetiden er for lang. Her er det 50 procent, der mener, at de har ventet for længe på at komme igennem til 1813, mens det gælder 36 procent i hverdagene.

* Resultaterne stammer fra en telefonundersøgelse foretaget af Region Hovedstadens Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse blandt godt 1100 borgere, som har været i kontakt med Akuttelefonen 1813 i uge 5-7 i februar 2015.

Kilder: Region Hovedstaden