FAKTA: Sådan er kriterierne for rejser i Europa

Antallet af nye smittede og eventuelle indrejserestriktioner for danskere ligger til grund for anbefalinger.

FAKTA: Her er reglerne for turisters indrejse til Danmark

Udenrigsministeriet har fra 15. juni gradvist åbnet for turisters mulighed for at rejse til Danmark.

Bliv klogere på reglerne her:

* 15. juni åbnede Danmark grænsen for turister fra Tyskland, Norge og Island.

* 27. juni er grænserne for åbnet for turister fra visse lande i EU, Schengenområdet og Storbritannien.

* Det gælder de lande, som af Udenrigsministeriet betegnes som "åbne lande", og som i Udenrigsministeriets rejsevejledning har en gul skravering.

* Det betyder, at smittetrykket i disse lande er sammenligneligt med smittetrykket herhjemme.

* Hvis smittetrykket er højere, er landet i "karantæne". Det betyder, at man som indbygger i et af de lande kun må indrejse i Danmark, hvis man har et anerkendelsesværdigt formål i landet.

* Det kan eksempelvis være, at man arbejder i Danmark, har samværsret med et barn i Danmark, eller at man skal deltage i en begravelse.

* Det generelle krav til turister fra de "åbne lande" er, at de skal have booket seks overnatninger i Danmark.

* Der er dog en undtagelse fra dette krav for beboere i grænselandet:

– Hvis man er bosat i Slesvig-Holsten i Tyskland eller Skåne, Halland og Blekinge i Sverige kan man indrejse til Danmark uden at have booket overnatninger.

– Ligeledes er turister fra Norge undtaget dette krav fra 4. juli.

– Men hvis man er bosiddende i en region i grænselandet, og der er konstateret et højere smittetryk end i Danmark, så må man ikke indrejse til Danmark. Så er regionen karantæneramt.

– Også her er der en undtagelse: For hvis man kan fremvise en negativ coronatest foretaget senest 72 timer før indrejse, må man gerne komme til Danmark.

Kilder: Udenrigsministeriet, coronasmitte.dk.

Lørdag 27. juni trådte nye anbefalinger i kraft hos Udenrigsministeriet om rejser i EU, Schengenområdet og Storbritannien.

Landene inddeles i "åbne lande" og "karantænelande", og status afhænger af det aktuelle smittetryk i det pågældende land.

Bliv klogere på reglerne her:

* For at være "åbent" skal et land ugentligt i gennemsnit have under 20 smittede per 100.000 indbyggere.

* For åbne lande vil Udenrigsministeriets rejsevejledning være udstyret med en gul farve, hvis landet ikke har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende.

* Den gule farve betyder, at man kan indrejse med forsigtighed.

* Et land ændrer status til "karantæneland", hvis antallet af nye smittede når op på 30 smittede per 100.000 indbyggere på en uge.

* I så fald skifter landet farve i Udenrigsministeriets rejsevejledning til orange. Den orange farve betyder, at man fraråder alle ikke-nødvendige rejser.

* Ved hjemkomst fra et land, hvor ikke-nødvendige rejser frarådes, opfordres man til at holde sig hjemme i 14 dage.

* Listen opgøres ugentligt. I den første uge har Sverige, Storbritannien, Portugal, Rumænien, Malta og Irland haft status som "karantænelande".

* For de nordiske lande er der lavet en særlig mekanisme. Hvis et nordisk land ikke opfylder de objektive kriterier for at "åbne", overgår landet til en regional ordning.

* Det betyder eksempelvis, at regionen Västerbotten i Sverige den første uge med de nye rejsevejledninger har været karakteriseret som "åben", fordi man her har haft et lavere antal nye smittede end det øvrige Sverige.

* Hvis man har en ødegård eller lignende i Sverige, kan man i øvrigt altid rejse til det pågældende område, selv om Udenrigsministeriet ellers fraråder ikke-nødvendige rejser.

Kilde: Udenrigsministeriet.