FAKTA: Regeringen vil fjerne ventelister med ny akutplan

Fredag præsenterede regeringen en handlingsplan på sundhedsområdet for at nedbringe ventetiden for danskerne.

Med en ny akutplan vil regeringen have privathospitalerne til at hjælpe med at nedbringe ventetiden i sundhedssektoren. (Arkivfoto).

Med en ny akutplan vil regeringen have privathospitalerne til at hjælpe med at nedbringe ventetiden i sundhedssektoren. (Arkivfoto).

Fredag præsenterede regeringen på et pressemøde tiltag, som skal indgå i en handlingsplan for sundhedsvæsenet.

Og det handler for regeringen om at få nedbragt ventelisterne. Det skal privathospitaler være med til.

Her følger regeringens handlingsplan:

* Privathospitaler skal være med til at reducere lange ventetider og udfordringer med mangel på plads i det offentlige sundhedsvæsen ved at udføre specialbehandlinger.

* Regeringen vil sikre tæt samarbejde lokalt mellem kommunerne og de praktiserende læger for at forebygge hospitalsophold.

* Regeringen vil have flere efterlønnere til at arbejde i sundhedsvæsenet i 2023 og 2024. Det vil man gøre ved at afskaffe modregning af løn i efterlønnen.

* Vagtplaner skal lægges, så flere fuldtidsansatte i sundhedsvæsenet kan få fuldtidsarbejdet til at hænge sammen med det at have en familie.

* Der skal gøres mere brug af udenlandsk arbejdskraft.

* Der skal sikres flere specialsygeplejersker i fremtiden med et øget antal uddannelsesstillinger.

* Sundhedspersonale skal have løn for ekstraarbejde.

* Der skal indføres et sms-system til at påminde patienter, så man nedbringer antallet af udeblivelser fra undersøgelser og behandlinger.

* Regionerne vil begrænse det administrative arbejde, så der er mere tid til det patientnære arbejde.

* Sygehuses behandlingsansvar på 72 timer efter udskrivelse, som allerede findes i Region Hovedstaden, skal udbredes.

* Retten til det frie sygehusvalg forlænges fra 30 til 60 dage midlertidigt. Det skal sikre, at regionerne får mulighed for at prioritere, men stadig kan behandle de mest syge først.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

/ritzau/