FAKTA: Moderaternes adfærdskodeks skal forebygge krænkende adfærd

Adfærdskodeks skal forebygge krænkende adfærd, chikane og seksuelle overgreb i Moderaterne. Læs kodekset her.

Moderaterne har et adfærdskodeks for partiet, som baserer sig på en række internationalt udarbejdede principper til at forebygge og reagerer på krænkende adfærd, chikane og seksuelle overgreb.

Det skriver partiet på sin hjemmeside.

Det er det adfærdskodeks, som en af lederne af Unge Moderater Ellen Emilie Mindegaard-Müllertz ikke mener, folketingsmedlem Jon Stephensen har overholdt.

Overholder man ikke adfærdskodekset, hører man ikke hjemme i partiet, siger hun.

Den melding kommer, efter TV 2 blandt andet har dokumenteret, at 63-årige Jon Stephensen har skrevet til et 19-årigt, kvindeligt medlem af partiet, at hun "er smuk med den lækreste krop".

På baggrund af beskedudvekslingen er Jon Stephensen indkaldt til møde med partiledelsen i den kommende uge.

Sådan lyder Moderaternes adfærdskodeks:

* Beskyttelse af fysisk og mental integritet:

1.1. Moderaterne forpligter sig til at overholde internationale menneskerettighedsstandarder.

1.2. Moderaterne anerkender, at retten til at være fri for misbrug, udnyttelse og chikane er fastlagt i international menneskerettighedslovgivning.

1.3. I overensstemmelse med partiets og organisationens vision og værdier er Moderaterne forpligtet til at opretholde god etisk adfærd blandt medlemmer og ansatte.

1.4. Det er ikke tilladt at bruge krænkende gestus eller sprog til at fornærme andre på nogen måde eller til at provokere andre til had eller vold.

1.5. Chikane er ikke tilladt, herunder seksuel chikane. Chikane defineres som systematiske, fjendtlige og gentagne handlinger, der har til formål at isolere, udstøde eller skade et menneskes værdighed. Det er heller ikke tilladt ved handlinger eller hentydninger at fremme seksuelle tjenester som et arbejdsrelateret krav.

1.6. Deltagelse i seksuelle aktiviteter med børn (personer under 18 år) er ikke tilladt. Fejlagtig opfattelse af et barns alder er ikke et forsvar. Dette gælder ikke Moderaternes ungdomsfrivillige, som er i et samtykkende forhold med hinanden, og som er under 18 år, men over den gældende seksuelle lavalder.

1.7. Moderaterne anerkender, at der på en arbejdsplads er iboende asymmetriske magtdynamikker, men det er vigtigt, at man kan have en åben dialog om det.

1.8. Personer, der er omfattet af dette kodeks, skal beskytte, respektere og værne om andres integritet og personlige værdighed.

* Klager og rapporter:

2.1. Alle er forpligtet til at gøre en leder opmærksom på enhver mulig hændelse, misbrug eller bekymring, som de overværer, og som synes at krænke bestemmelserne i dette adfærdskodeks. Moderaternes medarbejderrapporteringsanliggender er beskyttet som whistleblowers.

2.2. Hvis nogle ikke føler sig tilpas med at rapportere til en leder, kan de bruge Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen.

2.3. Ledere, der modtager rapporter eller bekymringer, er forpligtet til straks at henvise rapporten til den relevante hændelsesrapporteringsmekanisme.

* Håndhævelse:

3.1. Ledelsen i Moderaterne har et ansvar for at sikre, at al personale forstår og overholder dette adfærdskodeks.

Kilde: Moderaternes adfærdskodeks.

/ritzau/