FAKTA: LO og FTFs princip for dagpengemodel

Det skal betale sig bedre at tage kortvarigt arbejde, mener LO og FTF i fælles dagpengeudspil.

LO og FTF's ni principper for et nyt dagpengesystem:

Et nyt dagpengesystem skal sikre, at langt færre opbruger dagpengeretten end de op mod 14.000 personer, som fremover mister dagpengeretten hvert år. Antallet af personer, som opbruger deres dagpengeret, bør ikke være højere end forudsat før dagpengereformen fra 2010.

Et nyt dagpengesystem skal være et forsikringssystem for alle lønmodtagere – på tværs af forskellige ansættelsesformer. Alle skal have mulighed for og gavn af at forsikre sig mod arbejdsløshed.

Det skal være nemmere at optjene og genoptjene dagpengeretten i et nyt dagpengesystem. Samtidig skal reglerne ændres, så ekstra arbejde altid forlænger retten til dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed.

Dagpengesystemet skal fortsat bygge på et solidarisk forsikrings- og betalingsprincip, hvor alle betaler det samme, uanset ledighedsrisiko.

Et nyt dagpengesystem skal gøre det mere økonomisk attraktivt for lønmodtagerne at tage kortvarigt arbejde og deltidsansættelser m.m.

Dagpengesystemet skal fortsat bygge på klare rådighedsregler, der administreres af arbejdsløshedskasserne, og som sikrer en rimelig balance mellem ret og pligt.

Dagpengesystemet skal fortsat være attraktivt for nyuddannede.

Et nyt dagpengesystemet skal bygge på mere enkle og gennemskuelige regler, så de arbejdsløse kan forstå logikken og konsekvenserne af reglerne.

Et nyt dagpengesystem skal være et attraktivt og holdbart forsikringssystem for alle lønmodtagere. Dækningsgrad og regulering af dagpengene skal bidrage til dette.

Kilde: LO og FTF