FAKTA: Det laver Folketingets formand

Folketingets formand skal lede møderne og sikre, at alt foregår efter reglerne og i god ro og orden.

Et flertal i Folketinget har lørdag peget på Venstres Søren Gade som Folketingets næste formand.

Her er nogle af de opgaver, som formanden har:

* Møderne i Folketingssalen ledes af formanden. Formanden skal sammen med Folketingets Præsidium lede arbejdet i Folketinget, så lovgivningsarbejdet sker efter planen, og så folketingsmedlemmerne har de bedste rammer for deres arbejde.

* Formanden skal planlægge, prioritere og gennemføre Folketingets opgaver. Det gælder blandt andet det parlamentariske arbejde, der skal ske efter grundlovens regler. Herunder at rammerne for samarbejdet mellem Folketinget (den lovgivende magt) og regeringen (den udøvende magt) bliver overholdt.

* Formanden har også ansvaret for, at det parlamentariske arbejde sker efter reglerne i Folketingets forretningsorden.

* Formanden skal formidle, hvad folkestyret går ud på, og hvordan man kan deltage i det.

* Formanden er Folketingets ansigt udadtil, og det er formanden, der tager imod officielle gæster fra ind- og udland.

Kilde: Folketingets hjemmeside.

/ritzau/