FAKTA: Den ældste til at få bibliotekspenge er i år 104

Pengene udbetales til dem, der har deres navn på bøger i bibliotekerne. Den yngste er i år 19, den ældste 104.

Biblioteker ændrer åbningstid