FAKTA: Børn under 15 år kommer for Ungdomkriminalitetsnævnet

128 af de 195 sager, der er ajourført, handler om børn under 15 år. De 195 sager fordeler sig på 61 kommuner.