Fængslet for knivstik i Avedøre

Foto: Kenn Thomsen