Fængslede asylansøgere er låst inde 23 timer i døgnet

Amnesty kalder forholdene for asylansøgere i fængsel for noget, der minder om isolationsfængsel.

Siden årsskiftet er Vridsløselille Statsfængsel blevet brugt til at fængsle frihedsberøvede asylansøgere.

Her sidder de indsatte låst inde i celler i op til 23 timer i døgnet, skriver Information.

Årsagen er blandt andet, at der ikke er personale til at vogte gangene, oplyser enhedschef Frank Bødker.

Men det er en slags isolationsfængsling og helt uacceptabelt, mener Claus Juul, juridisk konsulent hos Amnesty.

– Folk, der er frihedsberøvede i medfør af Udlændingeloven, må ikke underkastes andre indskrænkninger, end hvad der er nødvendigt for formålet. Så man må ikke anbringe dem i noget, der ligner isolationsfængsel, siger han til Information.

Frihedsberøvede asylansøgere er ikke kriminelle, men for eksempel mennesker som har fået afslag på asyl.

Ifølge lovbemærkningerne til den nye udlændingelov fra november skal "politiet fremover så vidt muligt frihedsberøve afviste asylansøgere og andre udlændinge med ulovligt ophold".

Men det er under al kritik at sætte mennesker bag tremmer, der kan forbinde fængsler med tortur, mener John Hatting, landsformand for Kriminalforsorgsforeningen, der er fagforeningen for ansatte i Kriminalforsorgen.

– Det at blive sat i et fængsel som Vridsløselille kan opleves som decideret psykisk terror for mennesker, der for eksempel har været fængslet og er blevet torteret under Assads (præsident Bashar al-Assad, red.) regime i Syrien, siger han til Information.

Han bakkes op af Karin Verland, der er direktør for det danske institut mod tortur, Dignity. Hun mener, at et sådant ophold kan give torturofre "flashbacks og rædsel".

Vridsløselille kan komme til at huse helt op til 1000 frihedsberøvede asylansøgere. De kan blive nødt til at dele celler med hinanden og sove i telte på fængslets gårdarealer, fordi fængslet oprindeligt har haft 240 danske indsatte.