Fælledens fremtid drøftes igen

Gislinge
Det er ikke alle i Gislinge, der er lige begejstrede for Gislinge Laugets fremtidsplaner for byens gamle fælled. Sagen har været i Naturklagenævnet og skal nu drøftes igen mellem Holbæk Kommune og lavet.

Foto: Bent Kjærsgaard

Sidste sommer kunne man i Gislinge, som det første lokalområde i Holbæk Kommune, skrive under på en såkaldt netværkskontrakt mellem kommunen og Gislinge Lauget.

Kontrakten gik ud på at omdanne en del af byens gamle fælled, der af nogle kaldes Ankers Mark, til et rekreativt område med blandt andet petanquebane, bålplads samt borde og bænke.

Efter planen skulle arbejdet for længst have været i gang, men folk, der færdes i området, vil have bemærket, at der endnu ikke er sket noget.

– Og det har sin forklaring, lyder det fra Anne-Katrine Ipsen fra Gislinge Lauget.

Det er nemlig ikke alle borgere i Gislinge, der er lige begejstrede for planerne. Enkelte har kaldt det en hån og peget på, at det var i strid med den lokalplan, den tidligere Svinninge Kommune vedtog for området. Det mente man dog ikke fra Holbæk Kommunes side, og efter de første klager sagde Brian Ahlquist, der er chefkonsulent i udviklingsafdelingen, hvor netværkskontrakterne udarbejdes:

– Lokalplanen har til formål at sikre indblikket til kirken og samtidig, at Fælleden kan bruges som rekreativt område. Der må ikke bygges på området af hensyn til indblikket, men der må gerne laves arrangementer, blot det ikke er af permanent karakter, lød det sidste efterår fra Brian Ahlquist, der pointerede, at utilfredse borgere naturligvis var i deres gode ret til at klage til teknik- og miljøafdelingen, som fælleden hører under.

Det gjorde man i marts i år, hvor man særligt pegede på, at der i lokalplanen står, at området skal være græsklædt, og da en petanquebane ikke er græsklædt, mente man, at det faldt uden for bestemmelserne.

Bolden spilles tilbage til kommunen

– Så blev sagen sendt til Naturklagenævnet, og kommunen opfordrede os til at sætte arbejdet i bero, til der forelå en afgørelse, og det gør der nu. Naturklagenævnet spiller bolden tilbage til Holbæk Kommune, der kan beslutte at dispensere fra dette punkt, siger Anne-Katrine Ipsen.

Onsdag aften mødes medlemmer fra Gislinge Lauget med nogle af kommunens folk på det gamle rådhus i Nr. Jernløse, hvor Fælledens fremtid skal drøftes igen.

– Kommunen kan vælge at dispensere fra lokalplanen, så de ønskede aktiviteter tillades, eller undlade at dispensere, og så må vi droppe planerne. Ændres lokalplanen, vil der atter være klagemuligheder, og Naturklagenævnet skal atter behandle en eventuel klage, nu i forhold til den ændrede lokalplan, siger Anne-Katrine Ipsen.

bek@nordvest.dk