Fægtere på verdensranglsiten

Hellerup har to fægtere på verdensranglisten