Få viden om varme

Solvarme er en ren og naturlig energikilde, som kan give et betydeligt bidrag til vores varmeforsyning.

Den europæiske solvarmeforening ESTIF regner med at solvarmen i 2050 kan dække op mod halvdelen (47%) af vores energiforbrug til opvarmning og varmt vand*. Da omkring halvdelen af vores totale energiforbrug går til opvarmning, er det virkelig noget, der batter.

I Jægerspris har man netop indviet Sjællands største solvarmeanlæg, der kan levere varme til ca. 1300 husstande.

Men så stort behøver niveauet slet ikke være.

Ejerne af de private solvarmeanlæg opnår allerede med dagens anlæg en besparelse på varmeregningen på op til 40%, samtidig med at elforbruget sænkes mærkbart.

Lørdag den 25. september fra kl. 14-16 lægger Margit og Bob Davies så grund og stemmer til, når de på Plantagevej 30 i Frederiksund vil fortælle om deres oplevelser med gå over til solvarme.