Få unge vælger erhvervsuddannelse

Foto: Morten Timm