Få tallene på bordet – nu

Skovvejen er en livsvigtig sag for Kalundborg. Alle skal derfor vise rettidig omhu.

Per Hommelgaard, Granbakken 8, Kalundborg, skriver:

Kaj Buch Jensen skriver, at han er optimistisk med hensyn til at få prioriteret Skovvejen højt i den statslige plan for infrastrukturinvesteringer. Det lyder jo rigtig godt, men det kunne da være rart at vide. hvad han bygger sin optimisme på.

Borgmesteren, en række sjællandske kommuner og trafikministeren er blevet enige om, at prioriteringen af syv vejprojekter skal ske på baggrund af den samfundsøkonomiske forrentning. Det er jo fint at anvende en objektiv og ensartet målestok til at afgøre investeringsrækkefølgen på. Men her er det så lige, det er svært at forstå, hvorfor den samfundsøkonomiske forrentning af Kalundborg-Holbæk motorvejen – Skovvejen – ikke var udført forud for den foretagne prioritering, når de øvrige vejstykker åbenbart var beregnet?

Her oplyser borgmesteren kun omkostningssiden. En ændring af Skovvejen vil koste fire milliarder kroner uanset formen. Hvorfra kommer den beregning? Det var da noget usædvanligt, at formen ikke skulle have nogen indflydelse på økonomien. Jeg vil derfor opfordre borgmesteren til at sikre, at den samfundsøkonomiske forrentning af Skovvejens opgradering til motorvej bliver igangsat og gennemført straks.

Borgmester – oplys om parametrene

Det er meget vigtigt, at tallene kommer på bordet nu, i god tid før Folketinget skal tage stilling til investeringerne. Det vil ligeledes være ønskeligt, at borgmesteren oplyste, hvilke parametre der indgår i beregningen af den samfundsøkonomiske forrentning.

Tallene fra beregningerne af de allerede prioriterede vejstykker bør borgmesteren ligeledes oplyse. Opgraderingen af Skovvejen er som bekendt en livsvigtig sag for Kalundborg. Det er derfor vigtigt, at alle udviser rettidig omhu og informerer i videst mulig omfang om alt i den henseende.