Få energisparetilskud til den nye bil

Søgning på danbolig.dk
Søgning på danbolig.dk

SEAS-NVE har netop åbnet for energisparetilskud til firmabiler.

Bliver bilen udskiftet med en model, der kører længere på en liter brændstof, så kan du få et tilskud til indkøb af bilen. Vejtransport er en af de helt store poster på det danske CO2 regnskab, og energisparetilskuddet skal hjælpe virksomhederne til at fokusere på brændstofforbruget i firmabilerne. SEAS-NVE er det første energiselskab i Danmark, der indleder tilskudssamarbejde med bilimportører over hele landet.

En analyse fra Dansk Energi, der blev offentliggjort i november sidste år, viste, at vejtransporten i Danmark udleder mere end 11 milliarder tons CO2. Derved står vejtransport for en fjerdedel af CO2 udledningen herhjemme.

– Det giver på mange måder rigtig god mening at vælge biler, der kører længere på literen. Det er naturligvis godt for virksomhedens driftsøkonomi og dermed konkurrenceevne. Men vi har også alle sammen et ansvar over for miljøet, og nu giver vi erhvervslivet en håndsrækning i form af et energisparetilskud, hvis de også tænker på miljøet, når firmabilerne skal udskiftes, siger markedsdirektør Ole Vestergaard, SEAS-NVE.

SEAS-NVE skal som følge af energiforliget hjælpe med at nedbringe det samlede energiforbrug. Målsætning for SEAS-NVE i 2014 er, at vi, når året er omme, har indberettet 158 millioner kilowatttimer i energibesparelser til Energistyrelsen.

Minimum fem biler

Ved hjælp af fastlagte standardværdier bliver det sparede brændstofforbrug omregnet til kilowatttimer. Og for hver sparet kilowatttime gives der et tilskud på 25 øre. Firmabilejerne behøver heller ikke være bosat i SEAS-NVE's forsyningsområde, som er Sjælland og øerne, for energisparetilskud er et landsdækkende tiltag. I første omgang har Energistyrelsen besluttet, at det kun er såkaldte flådeejere, der kan få tilskud. Flådeejeren skal minimum skifte fem biler over en periode.

Mindre administrativt bøvl

Lanceringen af energisparetilskud til udskiftning af firmabiler kommer samtidig med, at SEAS-NVE præsenterer energispareportalen.dk. Portalen er en digital løsning, der automatiserer en stor del af bureaukratiet omkring energisparetilskud. Energispareportalen er et værktøj til håndværkere, installatører og bilforhandlere, så de kan beregne tilskuddets størrelse og efterfølgende indberette det til SEAS-NVE. Her i foråret vil alle bilimportører blive inviteret indenfor, således at deres forhandlere kan hjælpe kunderne med et kærkomment energisparetilskud til de næste biler.

– Vi har etableret den digitale løsning, fordi det skal være administrativt let for den enkelte bilforhandler, installatør eller håndværksmester at hjælpe kunderne med små og store tilskud. Du kan jo ikke få en mindre vvs-forretning eller bilforhandler til at bruge en hel dag på administration, hvis gevinsten kun er 500 kroner for installatøren eller forhandleren. Derfor har vi gjort det helt enkelt at både beregne og indberette energisparetilskud til glæde for både den erhvervsdrivende og deres kunder, siger Ole Vestergaard.

SEAS-NVE er foreløbig det eneste energiselskab, der har automatiseret arbejdet med energisparetilskud. Via energispareportalen.dk kan håndværkere og bilforhandlere i hele landet beregne og indberette energisparetilskud. SEAS-NVE har allerede 17 samarbejdspartnere og flere kommer hele tiden til.

Energispareportalen.dk

– Vi har alle en fælles opgave med at passe på miljøet, og det vil da være trist, hvis de mindre energiforbedringer i private boliger eller hos mindre erhvervsdrivende ikke bliver gennemført, fordi det er for besværligt at få det energisparetilskud, som mange faktisk er berettiget til. Derfor håber jeg, at stadigt flere håndværkere, installatører og bilforhandlere vil tilmelde sig energispareportalen.dk til glæde for deres kunder, siger markedsdirektør Ole Vestergaard, SEAS-NVE.

Læse om energibesparelser på www.energispareportalen.dk