Evigt gravearbejde i Søllerød

Skodsborgvej har siden foråret 2005 været præget af langvarige arbejder med tilsåning af græsrabatterne langs vejen med tilhørende månedslange afspærring af først sydsiden, så nordsiden af vejen, så græsset kunne vokse op.

Det er prisværdigt, at kommunen gør så stor en indsats for virkelig at gennemføre politikken om, at selv de smalle rabatter mellem vej og cyklesti skal fremtræde grønne.

Inden der gik et år efter tilsåningen er halvdelen af arbejdet imidlertid spildt, idet Holte Fjernvarme nu anlægger fjernvarmeledning langs vejen fra Nærumgårdsvej til Skodsborg. Snart kommer NESA og lægger elforsyning og fiberføringsrør i jorden.

Fjernvarmeledningen kom som en overraskelse for beboerne langs vejen. Mon Kommunens administratorer blev lige så overraskede? Var det ikke oplagt at få elkabler og fiberrør lagt ned samtidig med fjernvarmerørene, eller skal vi have vejen liggende som byggeplads igen til næste år? Som billedet med al tydelighed viser, er rabatten langs den ene side af vejen afspærret af hensyn til græssåningen – det har den været siden november, mens den anden nu er blokeret af fjernvarmeprojektet.

Projekterne er selvsagt ikke uden gene for beboerne, som tålmodigt manøvrerer omkring forhindringerne og i myldretiderne må vente længe på at komme ud/ind. Så meget desto mere grund til at koordinere de kostbare og tidskrævende gravearbejder.