Eventhal for hele Vestegnen

I erhvervsområdet Priorparken i Brøndby ligger den bevaringsværdige NKT-bygning, som stedets nuværende ejere, Tæst og Litecom, har store planer for.

De vil gerne omdanne de store forhold til produktionshus og eventhal, der også kan bruges til musik- og tv-produktion med publikumsdeltagelse – men det kræver, at lokalplanen ændres, så der åbnes op for, at der kan være andet end traditionelt erhvervs- og transportvirksomheder på området.

De nye planer og en ny lokalplan var emnet for et borgermøde, som Brøndby Kommune forleden stod for, i den imponerende hal, som det hele handler om. Her bød borgmester Kent Magelund velkommen og planchef Ellen Hvidt Thelle gennemgik forslaget til ny lokalplan, ligesom Vagn Kjær-Hansen, formand for teknik- og miljøudvalget satte ord på planerne for bygningen.

NKT's tidligere bygning med højspændingslaboratorium, der ligger på Priorparken 230, har en unik arkitektur og er et af de største åbne rum i Skandinavien. Med sine 30 meters bredde, 45 meters længde, 16 meter til loftet og sine ni meter høje porte er bygningen velegnet til store produktioner som fx Zulu Awards og Vild med dans.

»Med en bygning af en sådan arkitektonisk og bygningsmæssig kvalitet og størrelse er jeg sikker på, at aktiviteterne, der kan komme her, vil være med til at forandre Priorparken og blive et nyt vartegn for Brøndby Kommune,« sagde Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

»Brøndby Kommune arbejder på at omdanne Priorparken og Vibeholm, hvor NKT-bygningen ligger. Vi ønsker, at det bliver omdannet fra et traditionelt erhvervsområde til en moderne erhvervspark med kontorer, moderne produktion, butikker og hotel, men også kultur og idræt. Og der skal stadig være plads til transport- og logistikvirksomheder. Den fulde omdannelse vil kræve en ny S-togstation, og det arbejder kommunen også for. Der er Iige nu ikke pres på for at udvikle Priorparken. Interessen for omdannelse er i Kirkebjerg. Derfor støtter kommunen, at nye aktiviteter kommer ind i Priorparken,« sagde formand for teknik -og miljøudvalget, Vagn Kjær-Hansen.

Borgmesteren kom også ind på de potentielle problemer, som de nye aktiviteter i NKT-bygningen kan medføre.

»Vi skal selvfølgelig løse de udfordringer, som nye muligheder på lang sigt vil give. Her tænker jeg særlig på trafik, og at en udvidelse af tunnelen og Vibeholms Allé på sigt kan være nødvendig,« lød det fra borgmesteren.

Under den efterfølgende debat kunne CEO for Litecom, Torben Merrildgaard, fortælle at man i første omgang satser på, at bygningen skal bruges til produktionshus, hvor man kan bygge sceneopstillinger og lyd og derefter køre dem direkte ud, hvor der skal afholdes koncerter og lignende.

Det næste trin er, at der skal kunne være fx tv-optagelser som Vild med Dans eller koncerter med indbudt publikum. Og på sigt når der bliver åbnet for Priorparken og der eventuelt kommer en S-togs station, skal bygningen også kunne fungere som event- og koncerthal for Brøndby og hele Vestegnen.

Det nye lokalplanforslag giver også mulighed for at bygge nyt kontorbyggeri på grunden. Et eventuelt nyt byggeri skal udformes, så den bevaringsværdige NKT-bygning stadig kan ses og vil fremstå som et vartegn for hele Priorparken.

Lokalplanforslaget er i høring frem til den 17. februar, hvor man kan komme med kommentarer.