Europarådet er bekymret for børn i danske asylcentre

Kommissær for menneskerettigheder er ikke tilfreds med forholdene i asylcentre eller tvang i dansk psykiatri.

Mange børn i danske asylcentre lider af psykiske og sociale problemer, fordi de får lov til at sidde i centrene i årevis, efter at deres familier har fået afslag på opholdstilladelse i landet.

Det konkluderer Europarådets kommissær for menneskerettigheder, som har udgivet en rapport om menneskerettighederne i Danmark. Han var i Danmark i tre dage i november for at kortlægge, hvordan det står til.

For børn i asylcentre står det skidt til, siger kommissær Nils Muiznieks.

– Selvom de materielle levevilkår er tilstrækkelige, lider mange af børnene af sociale og psykiske forstyrrelser, siger kommissæren.

Ifølge Nils Muiznieks skal der også altid tages hensyn til barnets tarv i sager om familiesammenføringer. Men ifølge rapporten sker det ikke i tilstrækkelig grad, som det ser ud nu.

Han understreger, at barnets tarv skal have forrang over børnenes integrationspotentiale i Danmark.

– Det inkluderer at udvide retten til familiesammenføring til børn over 14 år, så reglerne lever op til kravene i FN's børnekonvention, siger Nils Muiznieks.

Også boligforhold for handicappede personer samt en stigende islamofobi i den danske debat er fremhævet i Nils Muiznieks omfattende rapport.

Han beder endvidere de danske myndigheder om at forbedre lovgivning og praksis omkring tvang i psykiatrien, hvor han ser flere problemer.

Han anerkender, at myndighederne har planer om forbedring på dette område. Men han understreger, at der er et øjeblikkeligt behov for at mindske ufrivillig behandling eller anbringelse og drastisk nedsætte brugen af tvang.