EU-landene skal skaffe arbejde til unge

EU-Kommissionen håber, at en ny ungdomsgaranti kan være med til at stoppe den stigende ungdomsarbejdsløshed i Europa.

En af de mest tydelige konsekvenser af den økonomiske krise er, at ungdomsarbejdsløsheden i Europa er eksploderet. Hver femte unge europæer står uden arbejde, men nu vil EU presse medlemslandene til at gøre mere for de unge.

Som en del af en ny EU-strateg med navnet 'Unge på vej' opfordres alle EU-lande til at lave særlige ungdomsgarantier, der skal sikre, at alle unge har et job, er under uddannelse eller i praktik, senest et halvt år efter at de er gået ud af skolen.

– Millioner af unge EU-borgere håber inderligt, at de kan finde et job. Unge på vej er et nyt fremstød på EU-plan og på nationalt plan, der skal klæde de unge bedre på til at få arbejde, tjene penge og lægge deres egne planer for fremtiden, siger EU's beskæftigelseskommissær, Laszlo Andor.

Som en del af den nye EU-strategi kommer der også en særlig støtteordning for unge iværksættere, ligesom EU-Kommissionen undersøger muligheden for at lave en særlig europæisk lånepulje til unge EU-borgere, som vil studere i udlandet.

Flere af punkterne i rapporten er hentet med direkte inspiration fra en rapport i Europaparlamentet, som SF's Emilie Turunen har udarbejdet. Turunen håber nu, at det ikke strander med de flotte ord fra EU-Kommissionen.

– Kommissionens initiativ er meget ambitiøst og giver et rigtig godt fundament for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs i Europa. Nu er det op til de enkelte regeringer at få omsat det til praksis, siger Emilie Turunen

Ifølge de seneste tal fra juli i år var 9,6 procent af EU-borgerne arbejdsløse, mens det tilsvarende tal for unge under 25 år er helt oppe på 20,2 procent.