Et tankestrejf til fortiden

På AOC Engholm har man indrettet en genkendelsesstue, der skal bringe gamle minder og gode erindringer tilbage hos de ældre