Et spørgsmål om dagen

Den udprægede spørgelyst udløser nu præciserede regler om, hvad der kan svares på

Foto: Morten Timm