Et nyt år med nye møder for Gribskovs politikere

Om en uge samles de lokale politikerne til det nye års første byrådmøde, og du må godt komme med

Foto: Malene Dietz

Gribskov: De fleste følger den politiske debat gennem de lokale medier, men faktisk kan du følge den endnu tættere ved at holde øje med de sager, der optager dig i mødereferaterne og måske endda selv deltage i byrådsmøderne.

Mens møderne i de forskellige udvalg er lukkede, har du altid mulighed for at møde op til byrådsmøderne og lytte med. Der er også mulighed for selv at få ordet ved at stille et spørgsmål under spørgetiden, som indleder hvert byrådsmøde og varer cirka 30 minutter.

På Gribskov Kommunes hjemmeside kan du, hvis du går ind under punktet 'politik og indflydelse' på forssiden, finde punktet 'dagsordener og referater'. Her kan du se hvilke sager, der kommer op i de forskellige udvalg og på byrådsmøderne, cirka en uges tid før de afholdes. På den måde kan du måske nå at mene noget om sagen via fx et læserbrev i de lokale medier. Hvem ved, måske læser en af politikerne med, og på den måde bliver ud også hørt i sagen?

Efter møderne kan du læse referaterne på kommunens hjemmeside og ad den vej holde dig opdateret i forhold til, hvad dine lokale politikerne mener og beslutter. Du kan selvfølgelig også bare huske at læse Ugeposten, så vil du også være godt opdateret på det lokalpolitiske område.

Spørgetid i byrådet

Alle borgere, grundejere og erhvervsdrivende i Gribskov Kommune kan stille et spørgsmål enten mundtligt eller skriftlig på byrådsmøderne

Skriftlige spørgsmål skal være indsendt til kommunen mindst 8 dage før mødet.

Man kan max stille tre spørgsmål per møde.

Spørgsmålet skal kunne fremsættes på 1 minut og skal have relation til kommunale forhold samt have almen interesse for kommunens borgere.

Borgmesteren afgør, hvem der skal svare på spørgsmålet, normalt vil det være en udvalgsformand.