Et godt børneliv på Stevns

Radikale Venstre skyder året i gang med en stærk melding på landsplan om at arbejde målrettet for minimumsnormeringer på børneområdet. Målet er to pædagoger og en medhjælper til hver 10 vuggestuebørn og hver 19 børnehavebørn. Det svarer til omkring 14 pædagoger mere i Stevns Kommune.

Vi skal lykkes med at se, høre og forstå alle børn. Det kræver nærværende voksne, og at der er nok af dem til f.eks. at dele børnene i mindre grupper med tid til at fordybe sig og være nysgerrige. Vi lærer det vigtigste i løbet af de første år af vores liv – derfor er det der, vi bør sætte ind. En massiv satsning på vore yngste børn, vore kommende voksne, er en nødvendig investering i fremtiden.

For at gennemføre det, skal der naturligvis findes flertal i Folketinget, men det forhindrer os ikke i selv at have ambitioner på området i Stevns Kommune. Radikale ønsker en analyse af børneområdet med henblik på at afdække om, og hvordan vores institutionsstruktur kan nytænkes, og om vore rammer, indsats og metoder på området kan løftes. En sådan analyse var en del af det fælles budgetforslag for 2017 fra Radikale, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Bjarne Østergård. Desværre blev det ikke vedtaget.

Frem mod budget 2018 og forhåbentlig i næste valgperiode, vil Radikale kæmpe for forbedringer, så vi kan give vore børn den bedst mulige begyndelse i livet. Vi kan muligvis ikke finde alle pengene til at nå helt i mål med normeringerne selv, men lad os begynde på at arbejde os i den ønskede retning.

På landsplan er partierne ikke enige om finansieringen, men Kommunalbestyrelsen har tidligere i valgperioden været enige om, at børneområdet er vigtigt. Radikale appellerer til, at vi finder denne enighed frem igen og supplerer med vilje til samarbejde. Sammen kunne vi lave et ambitiøst mål om at blive regionens mest børnevenlige kommune. Vi kan gøre det, hvis vi vil!

Line Krogh Lay (R)

gruppeformand

Jørgen Gregersen (R)

næstformand i Børneudvalget