Et forlist drømmescenarie?

Af Jens Erik Dalgaard Jensen, Skovfogedvej 2, Rungsted:

Hvor er det ærgeligt, hvis Microsoft ikke kommer til Hørsholm. Vi savner den type virksomheder i kommunen.

Og tænk, hvis Hørsholm Kommune lavede en administrationsaftale med Fredensborg, samlede alle rådhusaktiviteter (i Coloplast-kontorerne?) anvendte Hørsholms Rådhus til et fremragende placeret plejecenter og frigav arealet, der ellers er udset til plejecenter til Microsoft.

Så fik vi både nye almennyttige boliger,sparede millioner af kroner i fælles administration med Fredensborg og en stor virksomhed til byen. Kommunernes administration kan sagtens sammenlægges uden politisk fusion. Eventuelt ved et fælles fælles selskab.

Alle dobbeltfunktioner forsvinder. Akkurat som containerplads, Nordforbrænding, brandvæsen osv. er gode eksempler på.

Kære politikere, få så fat i Microsoft, så kan nogle af kommunens ufinansierede planer måske realiseres.

Og hvorfor spilde mere tid på en løbetur? Er det virkelig denne kommunes største problem lige nu?