Et alternativ til hospital og hjemmefødsel

Langt de fleste danske børn kommer til verden på et hospital. Klinikker er udbredte i andre lande.