Erstatningsdom åbner for 833 flysager i klagenævn

Afklaring kan være på vej i 833 sager om erstatning for rejser købt på nettet efter forbrugersejr i retten.