Smykker eller smitte

Fornylig indgik de to faglige organisationer på småbørnsområdet en aftale med administrationen om fortolkningen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejneregler på dagtibudsområdet.